شرکت در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی آشپزخانه حمام سونا و استخر

این شرکت با افتخار اعلام میدارد که میزبان شما سرواران گرامی در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی حمام سونا آشپزخانه و استخر میباشد،

وعده دیدار ما ۹ تا ۱۲ تیر ماه ۹۶ سالن میلاد طبقه دوم.